Prawo w zakresie medycznej marihuany w Polsce

Prawo w zakresie medycznej marihuany w Polsce

1 listopada 2017 roku weszła w życie ustawa poświęcona nowym przepisom regulującym stosowanie medycznej marihuany w Polsce.  „Ustawa z dn. 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” dopuszcza  stosowanie marihuany w celach medycznych.

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dn. 7 lipca 2017 r., polscy lekarze otrzymali prawo wypisywania recept na medyczną marihuanę. Nowa publikacja w Dzienniku Ustaw klasyfikuje Cannabis jako „surowiec farmaceutyczny” i zezwala na jego stosowanie w celach medycznych. Dokument precyzuje zasady postępowania lekarzy przepisujących konopie indyjskie swoim pacjentom dotyczące medycznej marihuany w ramach maksymalnie 90-dniowej kuracji. Lekarze są także zobowiązani do współpracy z instytucjami naukowymi, które prowadzą badania nad zastosowaniem Cannabis w medycynie.

Art. 33a Ustawy definiuje medyczną marihuanę jako „ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste […]”. Sporządzenie leków recepturowych zawierających składniki pochodzenia konopnego regulowane jest przez Prawo Farmaceutyczne. Za proces wdrożenia nowego prawa odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia oraz podległe mu jednostki. 

Niestety, zmiana prawa nie idzie w tym przypadku w parze z rzeczywistym wprowadzeniem lekarstwa do polskich aptek. Powodem jest brak możliwości spełnienia wszystkich kryteriów niezbędnych do wejścia na polski rynek. Żaden podmiot gospodarczy nie spełnia obecnie kompletu wymogów niezbędnych do uzyskania licencji na uprawę oraz wprowadzenie do aptek medycznej marihuany.

flaga-polski - Copy

Dlaczego więc mamy się cieszyć ze zmiany prawa, skoro nie oznacza ona realnej pomocy dla pacjentów? Rzeczywiście, w aptekach jeszcze przez kilka miesięcy nie pojawi się medyczna marihuana. Warto jednak pamiętać, że marihuana pozostaje w Polsce nielegalna, a posiadanie nawet najmniejszych ilości suszu bądź przetworów z konopi indyjskich grozi karą pozbawienia wolności do 3 lat. Wraz ze zmianą Ustawy z dn. 7 lipca 2017 r. pacjenci zyskują pewnego rodzaju zapewnienie ze strony państwa, że marihuana może być stosowana jako lekarstwo. W związku z tym, pacjenci stosujący konopie indyjskie w celach medycznych – co potwierdzone zostało receptą wystawioną przez lekarza – nie powinni zostać ukarani za posiadanie surowca stosowanego w celach medycznychw przypadku zatrzymania pod tym zarzutem. Oznacza to głębsze poczucie bezpieczeństwa oraz eliminację strachu przed stosowaniem nielegalnego dotąd lekarstwa, co w przypadku chorych może dodatkowo korzystnie wpłynąć na ich stan zdrowia.

Nowa ustawa jest zaledwie kolejnym krokiem prowadzącym w kierunku legalizacji Cannabis w Polsce. Brak uwzględnienia upraw krajowych powoduje, że marihuana medyczna jeszcze długo nie będzie dostępna w żadnej polskiej aptece, a pacjenci nadal narażeni będą na wysoki koszt sprowadzenia jej zagranicy. Mimo wszystko, zmiany w przepisach RP to kolejny krok w słusznym kierunku dla wspólnego dobra.

Źródło: http://medycznamarihuana.com/medyczna-marihuana-w-polsce/

Leave a Reply