W jaki sposób stosowanie konopi indyjskich wpływa na choroby neurodegeneracyjne?

W jaki sposób stosowanie konopi indyjskich wpływa na choroby neurodegeneracyjne?

Podczas gdy większość osób kojarzy zaburzenia neurodegeneracyjne z chorobami takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona, na świecie istnieje znacznie więcej schorzeń o podłożu neurodegeneracyjnym. Dzięki postępującym zmianom prawnym w zakresie stosowania medycznej marihuany, opiekunowie i bliscy osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne otrzymają szansę łagodzenia ich symptomów. Badania prowadzone obecnie w tym zakresie mają na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób marihuana może pomóc pacjentom, u których zdiagnozowano zaburzenia neurodegeneracyjne?

Czy Medyczna Marihuana może leczyć choroby neurodegeneracyjne?

Z uwagi na neuroprotekcyjne i przeciwzapalne właściwości kannabinoidów, wiele z nich okazuje się użytecznych w łagodzeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych u pacjentów.

Juan Sanchez-Ramos, profesor farmakologii molekularnej i fizjologii wykładający na University of South Florida jest w tej sprawie optymistą. Zauważył on, że wczesne badania laboratoryjne wykazały wpływ kannabinoidów na „opóźnienie wystąpienia i spowolnienie rozwoju stanów neurodegeneracyjnych” dzięki właściwościom neuro-ochronnym i przeciwutleniającym.

Klasyfikowanie Medycznej Marihuany jako „nielegalnego narkotyku nie posiadającego właściwości medycznych” sprawiło, że badania kliniczne nad medycznym zastosowaniem konopi indyjskich były przez prawie 50 lat ograniczane przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Sanchez-Ramos ostrzega, że ​​niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie większej ilości badań nad wpływem medycznej marihuany na organizm ludzki.

Czym są choroby neurodegeneracyjne?

Choroby neurodegeneracyjne odnoszą się do różnych schorzeń wpływających na neurony lub komórki nerwowe w mózgu. Neurony stanowią elementy budowy naszego systemu nerwowego, w tym także rdzenia kręgowego i mózgu.

Harvard Neurodiscovery Center przedstawiło mrożące krew w żyłach obserwacje,: „jeśli nie podejmiemy kroków zmierzających do zmiany obecnej sytuacji, za 30 lat ponad 12 milionów Amerykanów cierpiało będzie z powodu chorób neurodegeneracyjnych.”  Kolejne druzgocące badania statystyczne mówią o tym, że w 2010 roku globalny koszt walki z chorobą Alzheimera wynosił 604 miliardy dolarów, czyli 1% światowego PKB. 

Choroby neurodegeneracyjne są nieuleczalne i wyniszczające. Niosą one za sobą daleko idące, katastrofalne konsekwencje dla pacjentów i ich rodzin, dlatego badania nad skutecznymi metodami leczenia powinny zostać najwyższym priorytetem.


Wysokiej jakości produkty z konopi zawierające CBD z pełnym spektrum kannabinoidów dostępne są w sklepie www.BioHemp.pl


Najczęstsze postacie chorób neurodegeneracyjnych

Najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi są:

 •        Alzheimer
 •        Amyotroficzne stwardnienie boczne (ALS lub “choroba Lou Gehriga”)
 •        Choroba Parkinsona
 •        Choroba Huntingtona
 •        Stwardnienie rozsiane (MS)
 •        Rdzeniowy zanik mięśni

Warto zauważyć, że choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji, która dotyczy prawdopodobnie 60-80% przypadków.

Przyczyny i objawy choroby neurodegeneracyjnej

Wielu naukowców uważa, że ​​połączenie kilku czynników może przyczynić się do zwiększonego ryzyka nabycia choroby neurodegeneracyjnej. Czynniki brane pod uwagę to urazowe uszkodzenie mózgu, mutacje genetyczne i czynniki środowiskowe (np. metale ciężkie, pestycydy). Jedynym stałym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby neurodegeneracyjnej, szczególnie w przypadku choroby Alzheimera lub Parkinsona, jest wiek.

Objawy choroby neurodegeneracyjnej mogą być bardzo ciężkie i prowadzić do śmierci, a także do:

 •        Zaburzenia funkcji poznawczych i pamięci
 •        Problemów z poruszaniem się
 •        Poczucia słabości
 •        Spastyczności mięśni
 •        Paraliżu
 •        Sztywności lub stałego napięcia mięśni
 •        Problemów z oddychaniem
 •        Zaburzenia funkcji serca

Badania nad marihuaną i chorobami neurodegeneracyjnymi

„Cochrane” opublikował w 2009 roku przegląd skuteczności działania kannabinoidów w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Wniosek? Brak wniosków. Brak wystarczającej ilości danych. Tak naprawdę: całkowity brak badań naukowych.

Na szczęście, od czasu tej publikacji w ponad połowie Stanów Zjednoczonych zmieniło się prawo oraz opinia publiczna na temat stosowania konopi indyjskich przez pacjentów. Legalizacja medycznej marihuany przyczyniła się do odnowienia badań naukowych pomimo utrzymania rygorystycznych przepisów w tym zakresie. Recenzje, w ramach których autorzy dokonują przeglądu materiału dowodowego z różnych badań pozwalają na eliminację niepoprawnie przeprowadzonych analiz oraz na wyciągnięcie kluczowych wniosków umożliwiających zrozumienie konopi indyjskich.

American Academy of Neurology opublikowała w sierpniu 2015 roku oparty na dowodach przegląd przypadkowych badań kontrolnych z użyciem konopi indyjskich lub kannabinoidów w leczeniu zaburzeń neurologicznych. Naukowcy odkryli, że kilka kannabinoidów wykazuje “skuteczność” lub “prawdopodobną skuteczność” w łagodzeniu spastyczności, bolesnych skurczów i bólu związanego ze stwardnieniem rozsianym. Posunęli się nawet do stwierdzenia, że ​​ubezpieczenie medyczne powinno pokrywać koszty leczenia medyczną marihuaną za pomocą leków pochodnych dla kannabinoidów, takich jak dronabinol i nabilon.

W marcu 2014 r. British Journal of Pharmacology opublikował recenzję, w której stwierdzono, że „modulowanie układu endokannabinoidowego okazuje się potencjalną możliwością leczenia neurodegeneracji”.

Konopie indyjskie uznawane są obecnie za czynnik ograniczający funkcje poznawcze. W przeglądzie badawczym z 2012 roku, dr Andras Bilkei-Gorzo dokonał obserwacji, której wyniki wydają się być niemal paradoksalne w stosunku do panującego obecnie przekonania, ponieważ zaprzeczają one tezie o negatywnym wpływie konopi na zdolność uczenia się:

„Na pierwszy rzut oka uderzające jest to, że substancje, o których wiadomo, że zaburzają funkcje poznawcze, mogą okazać się korzystne w leczeniu neurodegeneracyjnych zaburzeń poznawczych. Zauważyliśmy aktywację receptora kannabinoidowego, który może zmniejszyć stres oksydacyjny, zahamować procesy neurozapalne, a tym samym łagodzić objawy neurodegeneracyjnych chorób motorycznych i poznawczych.”

Dlaczego badania nad konopiami indyjskimi powinny być traktowane priorytetowo?

Czy marihuana odgrywa istotną rolę w rozwiązaniu problemów, które mogą przyczynić się do poważnego kryzysu zdrowia publicznego? Dotychczasowe wyniki okazują się obiecujące, jednak oczywiście nadal potrzebne jest przeprowadzenie znacznie większej ilości badań. Jako społeczeństwo musimy przyczynić się do tego, aby badania nad konopiami traktowane były priorytetowo – jest to nasza osobista odpowiedzialność oparta zarówno na współczuciu, jak i względach ekonomicznych.

Zmiany w prawie w zakresie Medycznej Marihuany skłonią wkrótce DEA do usuwania barier utrudniających prowadzenie badań nad medycznym zastosowaniem konopi indyjskich, dzięki czemu uzyskamy odpowiedzi na istotne pytania:

 •    Czy konopie indyjskie lub określone kannabinoidy wspierają układ endokanabinoidowy (ECS) na tyle, aby spowolnić, zatrzymać lub odwrócić rozwój choroby neurodegeneracyjnej?
 •     Czy neuroprotekcyjne lub przeciwzapalne właściwości konopi indyjskich lub określonych kannabinoidów zapobiegają występowaniu choroby neurodegeneracyjnej lub znacząco zmniejszają ryzyko zachorowania?

Każda rodzina, która doświadczyła historii związanej z chorobą neurodegeneracyjną wie, jak trudnym i bolesnym przeżyciem jest obserwowanie bliskiej osoby, której stan zdrowia pogarsza się z dnia na dzień. Mamy nadzieję, że postępy w badaniach nad medyczną marihuaną pozwolą na lepsze wykorzystanie właściwości kannabinoidów w leczeniu poszczególnych schorzeń oraz pomogą dokładniej zrozumieć przyczyny powstawania tych chorób. Dzięki temu będziemy w stanie skuteczniej łagodzić cierpienie, którego doświadczają miliony rodzin na całym świecie.

Źródło: http://medycznamarihuana.com/sposob-stosowanie-konopi-indyjskich-wplywa-choroby-neurodegeneracyjne/

Leave a Reply