Wolne Konopie – O Stowarzyszeniu

Wolne Konopie – O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystania konopi „Wolne Konopie” to krajowa inicjatywa społeczna założona w 2006r. przez aktywistów wywodzących się z Kanaby – pierwszego ruchu legalizacyjnego w naszym kraju oraz Inicjatywy Wolne Konopie. Organizacja skupia ludzi dobrej woli, którzy nie zgadzają się z obecnie prowadzoną w Polsce polityką narkotykową. Reprezentujemy interesy konsumentów konopi w Polsce jak i za granicą. Stowarzyszenie Wolne Konopie jest organizacją ponadpartyjną. Naszym celem jest zapewnienie sieci wsparcia dla osób poszukujących unormowania statusu konopi w Polsce.

Naszymi działaniami chcemy pozytywnie wpłynąć na transformację praw dla medycznych, duchowych, rekreacyjnych oraz przemysłowych użytkowników konopi.  Staramy się wywoływać debatę i uświadamiać naród w natłoku nieprawdziwych informacji przekazywanych społeczeństwu.

“Prohibicja konopna SZKODZI!”

Uważamy, że prohibicja narkotykowa i wszelkie następstwa z nią związane są szkodliwe dla całej populacji światowej a wiele przesłanek i faktów świadczy o tym, że może być celem wykreowanym przez określone grupy w służbie własnych interesów. Staramy się uświadamiać wszem i wobec, że konopie to nie tylko marihuana – to roślina, która posiada około 40 tys. zastosowań.  Nawet u ludzi uznanych za autorytety często słyszymy demagogiczne słowa na jej temat. Dzięki temu wiemy, że to „prawda autorytetem jest, a nie autorytet prawdą“ i tą maksymą próbujemy się kierować. Walczymy ze stereotypami budowanymi skrupulatnie przez dziesięciolecia, które nieświadomi ludzie masowo powielają.  Jesteśmy swoistym filtrem oraz bazą wiedzy na temat konopi i ich bardzo szerokiego wpływu na życie człowieka. Nie jesteśmy ślepo zapatrzoną w tę roślinę społecznością, która chce jedynie legalnie zapalić. Sądzimy,  że lata prohibicji nie sprawdziły się, a jej główne zamierzenia nie zostały spełnione. W obecnych czasach dzieci mają łatwiejszy dostęp do marihuany niż dorośli.

“Prawda jest autorytetem, a nie autorytet prawdą”

Wiek inicjacji z substancjami psychoaktywnymi zdecydowanie się obniżył, skala konsumpcji przetworów z konopi rośnie, a aresztowani są głównie konsumenci, nie dilerzy. Problem jest olbrzymi, rokrocznie ponad 30000 osób zostaje skazanych za przestępstwa związane z substancjami psychoaktywnymi.  95% z nich to zwykli użytkownicy niegroźni dla społeczeństwa, w którym żyją. Złapani są najczęściej z małą ilością substancji psychoaktywnych. 65% spraw dotyczy marihuany i haszyszu. Naszą organizację tworzą aktywiści o zróżnicowanych poglądach, charakterach i zdolnościach, w tym także osoby, które nigdy nie próbowały marihuany jako używki ani nawet jako leku. Po prostu mają świadomość tego, że obecny stan rzeczy przynosi wiele złych następstw.

“Wolne Konopie” to aktywiści o zróżnicowanych poglądach, charakterach i zdolnościach

Naszą organizację wspierają poza aktywistami-wolontariuszami, artystami również lekarze, prawnicy, policjanci oraz cały przekrój społeczeństwa. Wspólnie z nami oprócz organizacji lokalnych pracują również inicjatywy zza granicy, ludzie którzy wprowadzali rządowy program medycznej marihuany w USA, Izraelu oraz Kanadzie, a także osoby mające duży wpływ na obecną politykę narkotykową w Czechach. Jesteśmy członkami międzynarodowej organizacji walczącej o zalegalizowanie wykorzystania konopi w celach medycznych – IMCPC. Próbujemy zmieniać świadomość innych narodów wraz z naszymi fińskimi, litewskimi i ukraińskimi przyjaciółmi z ruchów podobnych naszemu. Jesteśmy inicjatywą oddolną, która z roku na rok dociera do coraz większej rzeszy osób, a słowo przez nas niesione zaczyna wpływać na rzeczywistość. Jesteśmy oddolnym ruchem, który jako jedyny w historii polski swoim zaangażowaniem w sprawę zmusił naród do debaty oraz doprowadził do zmiany masowej świadomości w kontekście “kontrowersyjnej” marihuany.

IMCPC – Międzynarodowa organizacja walcząca o zalegalizowanie wykorzystania konopi w celach medycznych

Marsz Wyzwolenia Konopi

W maju co roku (od 2003r.) organizujemy jedną z największych cyklicznych manifestacji w naszym kraju, jaką jest Marsz Wyzwolenia Konopi w Warszawie, na którym potrafi zebrać się nawet 20 000 zwolenników zmiany prawa. Organizujemy również mniejsze marsze w poszczególnych miastach naszego kraju.

Protest Song

Stowarzyszenie jest twórcą wytwórni muzycznej Protest Song (http://www.protestsong.info), w której wydaliśmy składanki propaganjowe „Propaganja 2008”, „Diss na Rząd”, „Naturalna Moc Słowa” czy „Harwest” oraz współtworzyliśmy wydanie 2 albumów “Grubych Jointów”.

Otwarta Pestka

Jesteśmy inicjatorami Otwartej Pestki (http://www.otwartapestka.info), akcji mającej za sobą już kilkanaście edycji. Polega ona na rozdawaniu chętnym nasion konopi. Co roku na początku lutego rozpoczynamy Otwartą Pestkę, rozsyłając wiele nasion, które otrzymujemy od współpracujących z nami breederów zza granicy.  Inicjatywa ma swój punkt kulminacyjny w maju podczas Marszu Wyzwolenia Konopi.

Poradniki Prawne

Organizujemy happeningi ośmieszające skalę narkofobii panującej w naszym Państwie, bierzemy udział w debatach oraz konferencjach organizowanych przez zewnętrzne podmioty ale organizujemy również takie eventy we własnym zakresie. Z powodzeniem angażujemy się w walkę od strony prawnej, pomagając ofiarom represji wymiaru sprawiedliwości, m.in. wydając darmowe poradniki  „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?” czy prowadząc doradztwo z zakresu prawa karnegodot. marihuany. Organizujemy szkolenia dla potencjalnych ofiar systemu oraz reprezentujemy interesy obywateli w sądach. Tłumaczymy i pomagamy w wydawaniu książek o konopiach.

Konopie Leczą

Bardzo ważnym aspektem jest również pomoc pacjentom medycznej marihuany. Z tego względu stworzyliśmy projekt – Konopie Leczą (http://www.konopielecza.pl), dzięki któremu informujemy społeczeństwo polskie o medycznych walorach konopi. Jesteśmy również współorganizatorem konferencji o marihuanie rekreacyjnej jak i medycznej w Polsce.

Spliff

Jesteśmy również współtwórcami gazety konopnej Spliff (http://www.spliff.pl), która z powodzeniem przekazuje informacje ze świata konopnego i jest chyba jedyną niezależną gazetą w Polsce o dość sporym nakładzie.

Walka w sądach

Zwyciężyliśmy w sporach m.in. z ówczesnym marszałkiem, a później prezydentem Bronisławem Komorowskim, Grzegorzem Schetyną i Prezydentem m. st. Warszawy w Sądzie Najwyższym oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Skarżymy również ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii w Trybunale Konstytucyjnym dzięki czemu doprowadziliśmy do zasygnalizowania przez TK Sejmowi RP przymus zmiany prawa w zakresie medycznej marihuany.

Działanie polityczne

Bierzemy również czynny udział na polu politycznym działając z partiami i ruchami społecznymi przy tworzeniu i składaniu ustaw. Do tej pory złożyliśmy w Sejmie 4 autorskie projekty, które niestety zostały skierowane do sejmowej “zamrażarki”. Piotr Liroy-Marzec w 2016 r złożył ustawę Koalicji Medycznej Marihuany napisaną przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wolne Konopie, a autorem jest nasz prawnika. Ustawa reguluje dostęp tzw. marihuany medycznej w Polsce. Zapewniamy Was, że dopóki nie osiągniemy celu, dopóty będziemy trzymać rękę na pulsie i wskazywać błędy i niedoskonałości systemu polityki narkotykowej. Nie spoczniemy dopóki w Polsce problem ten nie zostanie rozwiązany!

Represje aktywistów

Efektem ubocznym naszej działalności są represje ze strony władz. Nasi aktywiści bywają „rozpracowywani” przez piony narkotykowe, na ich temat zbierane są informacje. W przeszłości niejednokrotnie organizowano przeciw nam prowokacje, preparowano nawet fałszywe dowody podczas śledztwa. Nasi działacze czasem muszą spędzać czas w aresztach śledczych i ciężko jest im znaleźć pracę ze względu na społeczny ostracyzm. Niemniej jednak nie będziemy się kryć przed wymiarem sprawiedliwości i odpowiedzialnością bo bez osób mówiących o tym głośno, bez ofiar nigdy zmiany nie nadejdą.

Na szczęście czasy się zmieniają i wraz z ich upływem
zarówno władze, służby jak i społeczeństwo wyrażają
większą akceptację dla użytkowników konopi.

Źródło: https://wolnekonopie.org/o-nas/

Leave a Reply