Wpływ THC na zdolności poznawcze u myszy

Wpływ THC na zdolności poznawcze u myszy

Badania przeprowadzone w ostatnich czasach na myszach spowodowały, że w mediach zaczęły pojawiać się przyciągające uwagę nagłówki twierdzące, że “utrata pamięci z powodu starości może zostać odwrócona przez palenie marihuany”. Prezentowana wizja jest wyjątkowo kusząca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że poziom sprawności umysłowej obniża się wraz z wiekiem: zamiast działania odurzającego i dezorientującego, THC może pomóc w przywróceniu funkcji poznawczych u osób starszych.

Tetrahydrokannabnol (THC) jest jest jednym z kannabinoidów znajdujących się w konopiach. Mimo tego, że badanie koncentrowało się na obserwacji wpływu THC na proces uczenia się i zapamiętywania u młodych oraz starszych myszy, nie obejmowało ono bezpośrednio palenia ani konsumpcji konopi.

Co wykazało badanie? W jaki sposób zostało przeprowadzone? Jakie są jego następstwa dla przyszłych tego typu badań nad człowiekiem?

Wpływ kannabinoidów na proces starzenia

Z góry przyjęte zasady stanowiły, że badanie opierać się będzie na trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, młode myszy wykazują silniejsze zdolności zapamiętywania oraz uczenia się w porównaniu do starszych myszy. Po drugie, THC wpływa na pogorszenie się wyników młodych myszy w procesie uczenia się. Po trzecie natomiast, układ endokannabinoidowy występujący w organizmie wpływa na postępowanie procesu starzenia się mózgu, ponieważ poziom kannabinoidów występujących w mózgu obniża się wraz z wiekiem.

Dr Andras Bilkei-Gorzo, autor wielu badań poświęconych tematyce konopi wyjaśnił powód prowadzonych przez niego eksperymentów naukowych. Był on stosunkowo prosty – jeśli deficyt poznawczy związany z wiekiem jest przynajmniej częściowo spowodowany deficytem w układzie endokanabinoidowym, kannabidiol taki jak THC jest to w stanie zrekompensować.

THC, pamięć i starzenie się: najważniejsze ustalenia

W badaniu uwagę poświęcono behawioralnym pomiarom uczenia się i zapamiętywania u młodych oraz starszych myszy. W każdej grupie wiekowej niektóre myszy otrzymywały przez 28 dni stałą dawkę dobową THC, podczas gdy myszy znajdujące się w grupie kontrolnej i nie otrzymywały żadnego THC. Po 28-dniowym leczeniu oceniono ich zdolności uczenia się oraz zapamiętywania. W momencie dokonania oceny podsumowującej badanie, myszy nie znajdowały się pod wpływem THC. Celem badania było zrozumienie, czy przewlekłe dawkowanie THC wpływa na proces uczenia się i zapamiętywania.

Okazało się, że reakcja starych myszy znacząco różniła się od efektów osiągniętych u młodych. Stare myszy lepiej radziły sobie z nauką i testami pamięci, jeśli wcześniej przeszły 28-dniową terapię THC. Zachowanie starych myszy poddanych regularnej terapii THC porównywalne było z zachowaniem młodych myszy, którym nie zostało podane THC.

Badanie wykazało wystąpienie zmian molekularnych w obszarze mózgu zwanym hipokampem, które były równoległe do tych zmian zachowań. Zasadniczo, mózgi starszych myszy otrzymujących THC wyglądały lepiej, niż wyniki badania młodych myszy bez udziału składnika odurzającego ze względu na ilość połączeń między neuronami w hipokampie. Pojawiły się również interesujące zmiany genetyczne – u starych myszy leczonych delta-9-tetrahydrokannabinolem (THC) odkryto geny związane z plastycznością oraz stale wydłużającą się długością życia.

Źródło: http://medycznamarihuana.com/wplyw-thc-zdolnosci-poznawcze-u-myszy/

Leave a Reply