WYKSZTAŁCENIE

Studia licencjackie

Kierunek:  Ekonomia

Specjalizacja: 
Rynki zagraniczne

Studia magisterskie

Kierunek:  Ekonomia

Specjalizacja: 
Międzynarodowe Otoczenie  Biznesu