Ruda2 — kopia

 

Praca magisterska

Praca magisterska pt.: “Konsekwencje ekonomiczne legalizacji marihuany w Polsce”.

Miejsce i data publikacji: Warszawa, 2018
Uczelnia: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Praca licencjacka

Praca licencjacka pt.: “Makroekonomiczne konsekwencje gospodarcze upowszechnienia konopi przemysłowych w XXI wieku”. 

Miejsce i data publikacji: Warszawa, 2016
Uczelnia: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Model gospodarczy

Model gospodarczy pt.: „Liczba osób skazanych na karę pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków w Polsce  w latach 2008 – 2014”

Miejsce i data publikacji: Warszawa, 2017
Uczelnia: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

 

Ekonomia społeczna w Wolnych Konopiach

Ekonomia społeczna, esej pt.: “Analiza Stowarzyszenia na Rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki Narkotykowej Wolne Konopie.org”

Miejsce i data publikacji: Warszawa, 2017
Uczelnia: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie